help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning - Utseende

Här kan du ställa in formatmallar och färger för hela bokningsmodulen.

Utseende

Formatmallar

Här kan du ändra formatmallar för:

 • Etiketter - frågans namn
 • Texter - vanlig text och frågor
 • Inmatning - inmatningsfältet
 • Felmeddelanden - eventuella felmeddelanden
 • Tabeller - tabellhuvudet på bokningen där det står exempelvis månad, dag

Färger

Här kan du välja färginställningar för tabellhuvud och rader. Du kan också bestämma färg på egen bokning samt andras bokningar.

 • Tabellhuvud
 • Tabellrader
 • Tabellrader (alt)
 • Bokning
 • Bokning (egen)
 • Ramar
Färger bokning

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?