help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning - Roller

Här bestämmer du vad rollerna ska innehålla. Två roller finns som standard: Visa bokningar och Boka.

Roller

Rollen Visa bokningar är förinställd på att personer som inte är inloggade kan titta på bokningar, egna och andras. För att besökaren ska kunna boka måste de vara inloggade i Sitevision.

Rollen Boka är förinställd på att inloggade användare har rätt att göra allt som har med bokning att göra utom administration av bokning.

Genom att klicka på ikonen Ändra till höger om rollerna kan du se vilka behörigheter som ingår i den rollen och du kan välja att bocka i/bocka ur behörigheter.

Lägg till roll

Klicka på länken Lägg till roll för att lägga till fler roller.

Om du har skrivrättigheter på webbsidan så har du automatiskt rätt att administrera ALLA bokningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?