help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning - Intervall

Här kan du ange tidsrestriktioner, allt från veckor till halvtimmar, när du lägger upp en bokning.

Bokning

Bestäm hur långt fram i tiden bokningar kan göras

Bocka i alternativet för att ställa in en tidpunkt för när bokningar tidigast kan göras. En tidsrestriktion kan göra det lättare att administrera bokningarna.

Bestäm hur lång en bokning maximalt får vara

Bocka i alternativet för att ställa in hur lång en bokning får vara. Ett konferensrum kanske bara får bokas maximalt en dag.

Bestäm hur kort en bokning får vara

Bocka i alternativet för att ställa in hur kort en bokning får vara. En bil kanske måste bokas i minst en timme.

Bokning/avbokning kan även göras på resurs och kategorinivå. Detta ställer du in genom att dubbelklicka på aktuell resurs eller kategori, under fliken Bokning resp Avbokning.

Tiden för en bokning kan anges i hel- och halvtimmar.

Tider som inte är bokningsbara

Här lägger du till icke bokningsbara tider. Exempelvis om det inte ska vara möjligt att boka en resurs över lunch. Klicka på länken Lägg till intervall för att lägga till tider och dagar som inte är bokningsbara,

Lägg till intervall
  • Dag - Välj dag i listan
  • Från/Till - Ställ in när intervallet startar (från) och slutar (till). Klicka på pilarna för att bläddra uppåt eller neråt.

Avbokning

Under avbokning kan du ställa in hur nära bokningsdatumet som en avbokning kan göras. Exempelvis kanske man bara kan avboka senast 2 dagar innan kurs.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?