help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Administration on-line

Bokningen administreras online, precis som enkäten. De redaktörer som har skrivrättigheter på sidan har rätt att administrera bokningen.

Om du är inloggad som en användare med behörigheter på sidan med bokningen så ignoreras alla inställningar du har ställt in. Vill du testa inställningarna får du alltså gå till sidan utan en roll med administratörsrättigheter.

Skärmdump på bokning exempel

I detta exempel är egna bokningar markerade med blått och andras bokningar med gult. Tider som inte kan bokas är makrkerade med svart.

För att se vem som gjort den andra bokningen kan du föra musen över det gula fältet.

Tooltip

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?