help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning - Behörighet

Här bestämmer du vilka som har behörighet att göra något i bokningen. Två roller finns som standard: Visa bokningar och Boka.

Behörigheter

Behörigheter

Namn 

Här visas de som har behörigheter att boka. Som standard är det inställt att Anonymous har rätt att se bokningar och att alla inloggade har rätt att boka.

Du kan också ställa in behörigheter på resurs, kategori och plats. Men om du gör det måste du sätta behörigheterna på alla tre ställen. Dvs du kan inte bara sätta behörigheten på resurs (då har du inte behörighet till plats och kategori). Därför rekommenderar vi att sätta behörigheten på hela bokningsmodulen.

Ta bort/ändra/lägg till

Ta bort användare/grupper

Vill du inte att alla inloggade användare ska få göra en bokning utan bara vissa användare så tar du bort standardinställningen (med krysset till höger)

Ändra

Vill du ändra i någon roll så gör du det på fliken Roller.

Lägg till användare/grupper

Lägg till de användare som ska få behörighet i modulen genom att klicka på länken Lägg till . Bläddra fram den använadre eller grupp som ska få boka.

Om du har skrivrättigheter på webbsidan så har du automatiskt rätt att administrera ALLA bokningar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?