help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning - Formulär

Här kan du skapa ett formulär med frågor som besökaren kan besvara i samband med bokning.

För att lägga till en fråga, klicka på plusknappen. Då öppnas ett ny vy Lägg till fält där du kan välja bland olika fält.

Skärmdump på fliken Formulär

Frågetyper

Det finns nio olika fälttyper (textf, envals, flerval, kommentar, bifogad fil, e-postmottagare, godtyckliga e-postmottagare, beställningsfråga och skriptfält).

När du har valt en frågetyp så visas flikar till höger som hör till just den frågan.
Alla frågetyper har två-fem flikar. Tre av dessa flikar ser i princip likadana ut:

  • Fråga
  • Utseende
  • Avancerat

Förutom gemensamma inställningar som går att göra på alla typer av frågor finns det även specifika inställningar för respektive frågetyp.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?