help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bokning - Bokningar

Här lägger du till de resurser som ska vara möjliga att boka, anger vilka kategorier de tillhör och på vilka platser de finns.

Bokningar

Resurser

Här fyller du i de olika resurserna som ska kunna boka exempelvis namn på konferensrum eller registreringsnumret om det gäller bilar. För att lägga till en resurs, klicka på länken Lägg till resurs.

Kategorier

Här fyller du i om vilka kategorier som finns exempelvis bilar, konferensrum, utrustning osv. I bokningen kan besökaren sedan välja att visa de olika kategorierna för sig. För att lägga till en kategori, klicka på länken Lägg till kategori

Platser

Här fyller du i vart resursen finns någonstans. Exempelvis om ni har kontor på flera orter så är en företagsbil knuten till en viss ort, ett konferensrum kan ligga i olika byggnader osv.

För att lägga till en plats, klicka på länken Lägg till plats.

Ändra/Ta bort/flytta

  • Ändra - Det är möjligt att ändra en resurs/kategori/plats. Markera den resurs du vill ändra i listan och klicka på ändraikonen till höger.
  • Ta bort - Du kan ta bort en resurs/kategori/plats genom att markera det alternativ som du vill ta bort och klicka på krysset till höger.
  • Flytta - Det går att ändra ordningen på en resurs/kategori/plats genom att drag droppa dem till rätt plats i listan.

Datum

Benämning av datum

För att ändra benämningen på datum som syns högst upp i bokningen.

Uppdatera automatiskt när datum väljs

Bocka i rutan för automatisk uppdatering efter att ett datum valts. Om rutan inte bockas i visas knappen Visa för uppdatering.

Inställningar för dagsvyn

Antal timmar

Här ställer du in hur många timmar som ska visas i bokningsvyn. Bläddringspilarna döljer första och sista timmen. Så vill du visa mellan kl 08-16 så ställer du in 11 timmar.

Starttid

Här fyller du i på vilket klockslag som bokningen ska starta på. Om du vill att siffran 08 ska visas så ställer du in starttid på 07 eftersom bläddringspilen döljer första timmen.

Minsta bokningsbara tidsperiod

Tidsperiod (Minuter)

Anger det minsta tidsperiod som är möjligt att boka. Om tidsperioden sätts till 15 minuter blir det fyra klickbara rutor på en timme. Sätts den till 30 minuter blir det två klickbara rutor på en timme och så vidare.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?