help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Att utveckla ett element

Utveckling av element sker i det nya elementläget. Det når du genom att välja "Element" i menyn för navigatorn.

Välj elementläge

I elementläget ser du en lista av de element som är under utveckling på webbplatsen.

Du skapar ett nytt element genom att använda Skapa ny i sidolisten. Elementet måste namnges och ett element-id måste specificeras.

Skaa nytt element

Element-id måste vara unikt på den webbplats där elementet används.
Vi rekommenderar att du använder formen:

<organisation>.<element>

Exempel:
se.my-company.calendar.navigation-menu
my-company.image-viewer
se.my-company.image.viewer

När elementet är skapat ser du dess innehåll "som vanligt" i nedre delen av navigatorn och direkt i sidan. Nu är det bara att sätta igång och lägga ut moduler och layouter.

Var är alla moduler och inställningsmöjligheter?

I Sitevision 4.2 finns det endast stöd för en del av alla moduler och inställningar som SiteVision erbjuder. Vid behov kommer stödet utökas.

Moduler

Följande moduler finns tillgängliga för element:

 • Text - utan tabeller, länkar till interna sidor och metadata
 • Bild
 • Skript
 • HTML
 • Login-status
 • Meny
 • Printversion
 • Relaterad information

Layouter

 • Vertikal
 • Horisontell

Inställningar

Du kan för närvarande inte använda dig av dekoration, bakgrundsbild, responsivitet, verktygslist eller vyer.

Filresurser

Filer och bilder som elementet använder sig av måste finnas tillgängliga i elementets fil- och bildarkiv. Arkiven finns tillgängliga under ett elements egenskaper. Så du bifogar den fil eller bild som ska vara en del av elementet.

Hur stylar jag mitt element?

Varje element kan ha egna CSS-tillägg som kan styra utseendet på elementet. Dessa fungerar på samma sätt som de CSS-tillägg som du kan lägga till på mallar.

Referenser till filer från ett CSS-tillägg

När du vill referera en bild eller font i en CSS måste denna fil ligga i elementets filarkiv. För att Sitevision ska kunna hitta filen behöver URL-en utformas på följande sätt:

url("/svmoduleelement/<element-id>/{files|images}/<file>")

 

Exempel:

.my-element {
background-image:
url("/svmoduleelement/my-company.image-viewer/images/image.png");
}
 

Vad är ett utvecklingstillägg?

Ett utvecklingstillägg är en CSS som används när ett element renderas "för sig", som motsats till när den används på en sida. När elementet används produktivt på en sida eller i en mall kommer CSS-en inte användas.

Typfallet när du kan behöva använda ett utvecklingstillägg är när du har ett CSS-tillägg i en grundmall som du inte vill duplicera i ditt element.

Kan jag använda client-side JavaScript?

Ett element kan även ha egna JavaScript-tillägg som körs när elementet renderas. Dessa fungerar på samma sätt som de JavaScript-tillägg som finns tillgängligt på mallar.

Server-side-skript och Sitevisions publika API

Använder du dig av en modul med tillgång till Sitevisions publika API finns det ett par saker du bör ha i åtanke.

Vad är currentPage när ett element redigeras?

När ett element renderas i elementläget kommer currentPage peka på siten.

Hur kommer jag åt mitt element?

Du kommer åt det via PortletContextUtil och currentModuleElement på rot-noden.

Hur kommer jag åt filer i ett elements filarkiv?

Filarkiven finns tillgängliga som undernoder till elementet. Filerna i arkiven kommer du åt "som vanligt" via dess namn.

Obligatoriskt värde eller inte

Du kan ställa in när du skapar elementet om ditt värde ska vara överskrivningssbart. Det finns tre alternativ:

 • Värdet kan skrivas över
 • Värdet kan inte skrivas över
 • Värdet måste skrivas över

Förhandsgranska ett elementutkast

När du utvecklat ditt element och vill se hur det ser ut på en sida eller i en mall är det bara att välja det i modulväljaren under kategorin "Elementutkast".

Genom att publicera sidan och gå "online" så kan du se hur elementet förändras.

Förändringar på ett elementutkast slår igenom direkt även "online".

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera element"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?