Logga

Kommentar i Frågeformulär

En kommentar anvädner du för att infoga information i formuläret för att beskriva något eller ge extra information till någon fråga. Det går exempelvis att använda kommentarer för att skapa underrubriker.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Kommentar

Välj fälttyp: Kommentar i listan.

Skärmdump på Kommentar för E-postformulär

Namn

Namn på kommentaren. Skrivs ut med formatmallen som ställs in för etikett.

Meddelande

Här kan du lägga till ett meddelande. Skrivs ut med formatmallen som ställs in för texter.

Fälttypen Kommentar följer inte med i det e-postmeddelande som genereras. Det bör därför endast innehålla information eller instruktioner om formuläret, inte information som är viktig för svaren.

Denna sida publicerades: 2017-11-15

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39