help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

CSS-regler

Det finns CSS-regler uppsatta på intranätet. De består endast av CSS-klassnamn och används för att koppla samman olika element med intranätets CSS-fil. CSS-filen för intranätspaketet finns inte sparad på intranätet utan hanteras av Sitevision via modulen Mall för CSS (rör ej) i konfigurationsmallen (modulen hette tidigare LKI-tillägg).

De flesta av CSS-reglerna är behörighetsstyrda till rollen Administratör.

CSS-reglerna finns uppsatta under: Webbplatsinställningar / Utseende / Dekorationer.

översikt över uppsatta CSS-regler

CSS-regel för padding på bild

Den nedersta CSS-regeln Innehåll:Bild kan vara relevant att känna till om du vill ha extra luft runt en bildmodul.

Den används som standard i nyhetsmallens bildmodul för att ge extra padding, utrymme runt bilden men regeln kan såklart användas på andra bildmoduler på intranätet.

Använda CSS på bild

1. Placera ut en bildmodul på en sida.

2. Högerklicka på bildmodulen i Innehållsrutan och välj Egenskaper.

egenskaper på modul


3. Välj Stil: CSS och peka ut regeln Innehåll: Bild.

4. Klicka OK.

CSS-regel för bild

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?