help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

SharePoint Söklistning

Med SharePoint söklistning kan du söka filer från din SharePoint server. Klicka på knappen Anlsut till SharePoint. Första gången får du logga in men om du loggar in med OAuth2 kommer Sitevision sedan att komma ihåg ditt inlogg.

Anslut

Sedan visas de dokument som du sökt fram i en söklistning. Listning av filer sker utifrån den sökfråga och de inställningar som anges av redaktören

Söklistning SharePoint

Öppna dokument/ladda hem dokument

Vid klick på filnamn sker olika saker för olika filtyper. För officefiler sker det som är inställt i modulinställningen (öppna i Office Online, Öppna i Office, Ladda ner). För övriga filer laddas filen ned.

Meny

Menyn till höger för filer innehåller

  • Öppna i Excel online - visas enbart om Office Web Apps finns installerad.
  • Öppna i Excel - visas enbart på Officefiler.
  • Ladda ned
  • Öppna i SharePoint

Tredjepartsleverantör

Denna funktion kräver att du har någon av följande versioner av SharePoint:

  • SharePoint Server 2013
  • SharePoint Server 2016
  • SharePoint Online

Denna funktion kräver att du har licens för SharePoint, som ingår i Sitevision intranät.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?