help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Meddelande-statistik

Statistik för meddelanden

Här visas storlek på bifogade filer i meddelanden. Statistiken visas per webbplats.

Period

Du kan välja en av följande perioder:

  • 1 vecka
  • 1 månad
  • 3 månader
  • 1 år

Perioden utgår från dagens datum och sträcker sig bakåt i tiden. Datan som visas för varje dag är den sammanlagda storleken på bifogade filer i meddelanden.

X-axeln visar datum och Y-axeln visar storlek på bifogade filer.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Sitevision intranät"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?