help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Länkar

På panelen Länkar gör du inställningar för hur Sitevision ska hantera länkar på webbplatsen.

Att till exempel markera länkar med ikoner, skriva ut filtyp och filstorlek underlättar för besökare som då får information om länken och vilken typ av länk det är.

Här lägger du även till egna länktyper för VFS och Sharepoint-integrationer. När du har lagt till en länktyp dyker den upp i länkdialogen bland övriga länkalternativ.

Länkar

Länkar

Visa ikon bredvid externa länkar

När du lägger ut en extern länk i en textmodul på en sida kommer besökaren även se en ikon i samband med länken. Ikonen för en extern länk är ett litet fönster med en pil.

Skärmdump på länkutseende exempel

Visa ikon bredvid länkar som öppnas i nytt fönster

Om du väljer att öppna länken i ett nytt fönster kommer besökaren se en ikon i samband med länken. Ikonen för en länk som öppnas i ett nytt fönster är två små fönster.

Ikonen för en extern länk som öppnas i ett nytt fönster är två små fönster och en pil.

Skärmdump på länkutseende exempel

Visa ikon bredvid kända filtyper

När en länk går till en fil av känt format ser besökaren en ikon i anslutning till länken. Hur ikonen ser ut beror på vilken filtyp det är. Det finns ikoner för PDF, Excel, Word och PowerPoint.

Visa filbeskrivning och storlek bredvid kända filtyper

Visar namn på filtypen samt storleken bredvid kända filtyper. Storleken på filen kommer avrundas till närmaste heltal. Den här inställningen använder du med fördel ihop med ikonen för kända filtyper, se ovan.

Visa storlek med decimaler bredvid kända filtyper

För att visa storlek med decimaler tillsammans med länkar till kända filtyper. Den här inställningen använder du med fördel ihop med ikonen för kända filtyper, se ovan. 

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Länktyper

Här lägger du även till egna länktyper för VFS och Sharepoint-integrationer. När du har lagt till en länktyp dyker den upp i länkdialogen bland övriga länkalternativ.

För att lägga till en länktyp av VFS krävs behörigheten "Hantera VFS". För att lägga till en SharePoint länktyp krävs licens för SharePoint.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?