help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Farger og skrifttyper

Grunnfargen på intranettet, profilfargen din og skriftfargen stilles inn under Nettstedsinnstillinger / Utseende / Theme.

De overordnede innstillingene for intranettets utseende styres via modulen Tilpass intranettmaler i intranettets konfigurasjonsmal.

Er intranettet ditt levert før oktober 2022? Da har du en webfontassistent i konfigurasjonsmalen. Som standard er fonten Encode angitt i nettfontassistenten. Se bildet nedenfor.

Hvis intranettet ditt er satt opp fra oktober 2022, settes den tilsvarende formatmalen opp under Nettstedinstillinger / Utseende / Webbfont

ladda upp egna fonter

Hvis du foretrekker å bruke en av de standard websikre skrifttypene (Arial, Courier new, Georgia, Helvetica, Times new roman, Verdana), kan du angi den som standardskrifttype i nettstedets tema i stedet for Tema-skrifttype.

Du gjør denne innstillingen under Nettstedsinnstillinger / Utseende / Theme / Nettstedstema.

Inställning av typsnitt i tema på intranätet

Hvis du vil laste opp din egen webfont, vil du fra oktober 2022 bruke Web Fonts. Sørg for at du har tilgang til de fontfilene du trenger. Forsikre deg om at de er i woff2-format.

Gå deretter til Nettstedsinnstillinger / Utseende / Webbfonter.

Koble sammen de variantene av skriften du trenger. Den enkleste måten å gjøre dette på er å oppdatere og erstatte eksisterende filer og beholde navnet Temafont. Da trenger du ikke å tilpasse innstillingen i nettstedets grunntema (se bildet over).

Du kan lese mer om hvordan du legger til webfonter på hjelpesiden.

I tillegg til fargeinnstillingene, som du tilpasser i malen Configuration(modulen Anpassa intranätsmallar) og under Nettstedinstillinger / Utseende / Theme / Nettstedtema), er det satt opp forhåndsdefinerte farger på intranettet som brukes av ulike moduler og funksjoner. Se bildet nedenfor.

Fargene innenfor den røde rammen brukes av moduler som for eksempel knappemodulen, og den nederste fargen Nettstedstema / Danger brukes av kriseinformasjonsfunksjonen. Det betyr at hvis du endrer fargen, endrer du også fargen på krisebanneret.

Du kan tilpasse disse fargene til din grafiske profil, men et tips er å bruke farger med tilstrekkelig kontrast og å beholde fargenavnene. På denne måten bryter du ikke koblingen til nettstedets tema.

röd krisbanner upptill på intranätet

Justere farger

1. For å oppdatere en farge går du til Nettstedsinnstillinger og klikker på panelet Farger (under kategorien Utseende).

lista över webbplatsfärger

2. Dobbeltklikk på fargen du vil endre. Endre fargen ved å angi HEX-kode eller RGB-verdier. Klikk på OK.

3. Klikk på OK for å lagre og aktivere endringene når du forlater nettstedets innstillinger.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?