help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Opprett nettbruker

Klikk på plussknappen for å legge til en ny nettbruker.

Lägg till webbanvändare

Längst till höger finner du plus-knappen för att lägga till en webbanvändare

Pluss-knappen er bare synlig hvis innstillingen "Tillat innlogging med nettbrukere..." er aktivert under Nettstedsinnstillinger -> Innlogging

Denne funksjonen krever at du har autorisasjonen "Håndter brukere".

Når du klikker på knappen, åpnes en ny visning der du kan legge til informasjon.

Opprette nettbrukere

Generelt

En nettbruker opprettes lokalt i Sitevision og følger databasen. En nettbruker er en såkalt enkel bruker (det samme som en SAML-bruker) og trenger ikke å lagres i en katalogtjeneste.

Påloggingsinformasjon

  • Brukernavn - må være unikt og kan ikke endres i ettertid.

Vær oppmerksom på at brukernavnet skiller mellom store og små bokstaver.

Uegnede brukernavn

- E-postadressen er uegnet som brukernavn fordi den inneholder direkte personopplysninger, samtidig som den anses som ustabil. Folk kan for eksempel gifte seg og endre etternavn og dermed også e-postadresse - identifikatoren endres.

- Arbeidsnummer, fødselsnummer, brukernavn, personnummer og andre personopplysninger er ikke egnet i henhold til personvernforordningen.

  • La brukeren logge inn med passord - Kryss av i boksen hvis brukeren skal kunne logge inn via en av Sitevisions innloggingsmoduler.

For at nettbrukere skal kunne logge inn på nettstedet, må du aktivere dette under Nettstedsinnstillinger -> Innlogging.

  • Passord - følg hvis du har retningslinjer, f.eks. minimum 6 bokstaver/siffer.

Passordet lagres som SHA-256-hashverdier.

Informasjon

Her fyller du ut informasjon som fornavn, etternavn, e-postadresse, tittel, telefon, mobiltelefon og eventuelt en beskrivelse av brukeren.

Ikke oppført i katalogstrukturen

Nettbrukere vises ikke grafisk i strukturen (som katalogposter), men de er søkbare. Du kan deretter høyreklikke på brukernavnet og velge egenskaper for å redigere nettbrukerens opplysninger eller passord.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?