help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Katalogtjenester, tillatelser og opprettelse av nye brukere?

Det kan være vanskelig å finne frem i det nye grensesnittet der du legger til tillatelser, gjør innstillinger i katalogtjenesten og oppretter nye brukere i katalogen. Her er en rask veiledning.

1. Først oppretter du en tilkobling på serverobjektet til katalogtjenesten din.

2. Deretter velger du å koble til en av katalogtjenestene på nettstedet ditt. Dette gjør du under Nettstedsinnstillinger -> Sikkerhet -> Katalogtjeneste .

Hvis du har problemer med å skrive inn riktig søkebase, kan du sjekke hvordan katalogtjenesten er satt opp under brukerpanelet.

3. Når katalogtjenesten er tilkoblet, kan du legge til rettigheter på sidene. Deretter bestemmer du hvilke personer i organisasjonen som skal ha redaksjonelle rettigheter på hvilke sider. Dette gjør du ved å velge egenskaper på en side -> Sikkerhet -> Fullmakter .

Vi anbefaler at dere jobber i grupper for å gjøre administrasjonen enklere.

4. Hvis en person ikke finnes i katalogtjenesten, kan du opprette vedkommende under Nettstedsinnstillinger -> Sikkerhet -> Bruker.

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?