help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Egenskaper nettbrukere

Generelt

Under Egenskaper og fanen Generelt kan du endre/legge til informasjon om en nettbruker.

Egenskaper-webbanvandare

Du kan også endre en brukers passord ved å klikke på Endre passord.

Dette alternativet er bare synlig hvis du har gjort det mulig for nettbrukere å logge inn på nettstedet.

Filen Grupper

Her kan du se hvilke grupper brukeren er med i.

Här kan du ser vilka grupper användaren är med i

Fanen Rettigheter

Her kan du se hvilke rettigheter en bruker har på nettstedet. I dette eksemplet vises det at Anna Eriksson har redaktørrollen på nettstedet. Du kan også se hvilke rettigheter som inngår i redaktørrollen.

Hvis du velger en annen side, vises rettighetene brukeren har på den siden.

Vil du gi brukeren en annen rolle? Gå til egenskaper på siden og deretter til fullmakter.

Vil du endre rettighetene i en rolle? Gå til Roller i innstillingene for nettstedet.

Rättigheter

Denne siden ble publisert:

Hjalp informasjonen deg?