help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Sidbrytning i Enkät

Genom att infoga en sidbrytning kan du dela upp enkäten i flera sidor som deltagarna sedan får bläddra emellan. Sidbrytningar är lämpliga att infoga då antalet frågor är många då formuläret med frågorna som visas annars kommer att bli mycket lång.

När du infogar en sidbrytning visas bara första sidan i redigeringsläget. För att kunna se övriga sidor måste du publicera sidan och sedan gå till visningsläge. Under fliken Enkät kan du se hela enkäten.

För att underlätta (så att du ser allt i redigeringsläget) rekommenderar vi därför att lägga till sidbrytningarna sist när du är klar med hela enkäten.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Sidbrytning

Välj fälttyp: Sidbrytning i listan.

Skärmdump på Sidbrytning för Enkät

Det finns inga inställningar för sidbrytning.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?