help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Gradering i Enkät

En gradering är en fälttyp där deltagaren får gradera en eller flera delfrågor utifrån en förutbestämd skala. Skalan som används bestäms av administratören och kan vara av olika typ, ett exempel på gradering skulle kunna vara från  “Utmärkt" till “Mycket dåligt". Ett annat exempel på gradering är en skala från 1 till 5.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Gradering

Välj fälttyp: Gradering i listan.

Skärmdump på Graderingsfråga

Graderingar

För att lägga till en gradering klickar du på länken Lägg till gradering. En ny vy visas. För varje gradering som finns måste en vikt anges. Denna vikt används av systemet för att beräkna ett medelvärden vid generering av statistik. Om exempelvis graderingarna Utmärkt, Mycket bra, Bra, Dåligt och Mycket dåligt används är det lämpligt att välja vikter med följande värden: 5, 4, 3, 2 och 1.

Skärmdump på när man lägger till gradering

Om en gradering ges vikten 0 (som i fallet med “Vet ej") kommer denna gradering inte att tas med vid beräkningen av medelvärdet.

Delfrågor

För att lägga till en delfråga, det vill säga sådant som du vill att deltagaren ska bedöma, klicka på länken Lägg till delfråga. Klicka på bocken till höger för att markera att du är klar.

Skärmdump på fliken Delfrågor

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?