help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kategori i Enkät

En kategorifråga är en fråga där man kan koppla samman delfrågor med olika alternativ. När en besökare gör ett val i första dropplistan visas de delfrågor som hör ihop med det valet i nästa dropplista.

Om du exempelvis har delfrågorna Kommun, Skola och Klass så börjar du med att skapa en kategori för Kommun. Under respektive alternativ under Kommun exempelvis Örebro skapar du nästa kategori Skola där du lägger till de skolor som finns i Örebro. Vill du lägga till ytterligare en kategori, Klass, markerar du respektive skola och lägger till alternativen för klass.

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Kategori

Välj fälttyp: Kategori i listan.

Skärmdump på Lägg till Kategori: Kommun

Lägg till kategori

En kategori är en fråga som blir en rullgardinslista i exemplet ovan ("Kommun", "Skola", "Klass"). Klicka på plusknappen för att lägga till en kategori.

Skärmdump på fliken Alternativ

Lägg till alternativ

Klicka på knappen under Kategorin, Lägg till alternativ, för att lägga till ett alternativ till en kategori. Upprepa för flera alternativ.

Lägg till flera kategorier

Klicka på plusknappen till höger om den befintliga kategorin för att lägga till ytterligare en kategori.

Lägg till ytterligare en Kategori

Markera kategorialternativet till vänster som du vill koppla ihop kategorin med. Då visas en länk "Lägg till alternativ" för att koppla ihop alternativen.

Lägg till ytterligare ett alternativ till nästa Kategori

Fyll i alternativ. Upprepa för fler alternativ.

Markera sedan nästa kategorialternativ för att lägga till ytterligare alternativ.

Det finns en begränsning på sju nivåer av kategorier

Ta bort kategori eller alternativ

Markera en kategori eller ett alternativ och klicka på krysset för att ta bort det.

Ta bort

Ändra kategori eller alternativ

Markera ett fält och klicka på ändra knappen så visas inställningarna för frågan där du kan ändra texterna.

Ändra alternativ

Flytta fråga

Markera ett fält och klicka på flytta knappen för att byta ordning på fält. Drag droppa fältet till rätt plats.

Flytta

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?