help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Iframe - Utseende

Utseende Iframe

 Formatmallar

Verktygsfält

Här väljer du vilken formatmall som ska användas på rubriken på sidan. Rubriken hämtas från namnet på modulen. Högerklicka på modulen i innehållsrutan och Byt namn om du vill ändra rubriken.

Färger

Bakgrundsfärg verktygsfält

Här väljer du vilken bakgrundsfärg som verktygsfältet ska ha. Väljer du ingen färg blir bakgrundsfärgen grå. 

För att ta bort en färg, klicka på krysset till höger.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?