help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

NTLM Mer information

Autenticering mot Windows 2003 Server

Windows 2003 Server använder SMB-signering som standardinställning. För att Sitevision ska kunna autentisera mot dessa servrar behövs extra parametrar som specificeras i filen system.properties. Parametrarna är följande:

jcifs.smb.client.username=myusername
jcifs.smb.client.password=mypassword
jcifs.smb.client.domain=mydomain

  • myusername är användarnamnet för en användare som nyttjas för att signera information som skickas till servern. Det kan vara en godtycklig användare.
  • mypasswordär lösenordet för denna användare.
  • mydomainär den domän som användaren är med i.

Autenticering mot Windows 2008 Server

Windows 2008 Server kräver NTLMv2 som standardinställning. Den metoden Sitevision använder för NTLM-autentisering kan inte per definition fungera. För att det ska fungera måste man aktivera kompatibilitetsläge på både AD servrar och ibland även för klienter (i synnerhet på klienter med Windows 7). Den flaggan man måste sätta heter

LMCompatibilityLevel

den ska sättas till 0 (0: Send LM & NTLM responses), i vissa fall måste du även behöva sätta

NoLMHash

till 0. Flaggan måste alltså sättas för BÅDE klient och server.

Generell inställning

Notera att webbplatsen som användaren ska logga in på måste ligga med i listan Betrodda webbplatser. Om den inte gör det skickar operativsystemet aldrig någon NTLM- inloggning och användarna blir därmed inte automatiskt inloggade.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?