help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Tilläggscertifikat

TIlläggscertifikat

Betrodda utvecklarcertifikat

Alla webbapps och restApps måste vara signerade. Detta kommer att vara något som sker på vår utvecklarwebb..

För att installera en app krävs det att den är signerad med en partners certifikat. Ni måste då på denna flik lägga till partners certifikat för att det ska fungera.

I utvecklingsmiljöer måste inte appen vara signerad men i produktionsmiljöer krävs en signerad app.

Lägg till certifikat

Dra och släpp filen här eller klipp och klistra in informationen i rutan.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?