help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Filinställningar

Kontrollera behörighet för bilder

Denna inställning hittar du under webbplatsinställningar/säkerhet/filinställningar. Längst ner finns en kryssruta. Bocka i den om Kontroll för behörigheter av bilder ska aktiveras.

Gäller enbart på webbplatser äldre än version 2024.04.2 2

Filinställningar

För att hitta begränsningar gällande filstorlek kopplat till intranät, så gör du det under panelen social collaboration

Filarkiv

Använd lokala filarkiv på sidor

Bocka i denna om användarna ska få tillgång till Filer på sidan. De kan då ladda upp en fil på en webbsida. Annars måste de ladda upp dokument i det centrala filarkivet.

Använd lokala bildarkiv på sidor

Bocka i denna om användarna ska få tillgång till Bilder på sidan. De kan då ladda upp en bild på en webbsida. Annars måste de ladda upp bilder i det centrala bildarkivet.

Filstorlekar

Maxstorlek för filer i filarkivet

Här ställer du in en begränsning för filstorlek som laddas upp via redigeringsläget till filarkivet. Standardinställningen är 128 MB.

Maxstorlek för bilder i bildarkivet

Här ställer du in en begränsning för bildstorlek som laddas upp via redigeringsläget till bildarkivet. Standardinställningen är 32 MB.

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?