help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Transformation

transformation

Källtyp

Proxyn kan arbeta med källor både i HTML/XHTML och XML.

  • HTML/XHTML - I fallet att en applikation ska länkas in anger du normalt sett HTML som källtyp. Om HTML väljs kan indata vara delvis felformatterad, och proxyn kommer då att försöka rätta till dessa fel innan transformering.
  • XML - Om XML väljs som källa, exempelvis om data i RSS-format ska transformeras, är det viktigt att indata verkligen är i XML-format. Annars kommer proxyn inte kunna genomföra en transformering.

Transformation av innehåll (XSLT)

Här kan du påverka innehållet i proxymodulen med hjälp av XSLT.

Proxymodulen konverterar inlästa HTML-resurser till XML och applicerar sedan en XSLT-transformation innan resultatet returneras till klientwebbläsaren. XSLT är en standard för hur man transformerar XML, och det finns en hel del bra material tillgänglig på Internet om detta.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?