help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Godtyckliga e-postmottagare

I frågan Godtyckliga e-postmottagare kan besökaren fylla i sin eller någon annans e-postadress som ska få en kopia av formuläret via e-post.

Skicka kopia till

Välj Fälttyp: Godtyckliga e-postmottagare. Inga inställningar behöver göras för denna fälttyp.

Godtyckliga e-postmottagare

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?