help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Dag

Skärmdump på bokning exempel

Här ser du alla bokningar för en dag. Det går att välja vilken dag som ska visas under Datum. Det går också att välja att visa dagsvy enbart för vissa kategorier och för vissa platser.

I detta exempel är egna bokningar markerade med blått och andras bokningar med gult. För att se vem som gjort den andra bokningen kan du föra musen över det gula fältet. Klickar du på bokningen öppnas ett nytt fönster:

Info om bokning
  • Ändra - klickar du på ändra kan du byta resurs eller ändra datum och klockslag.
  • Avboka - markerar bokningen som avbokad. Detta för att göra det möjligt att i efterhand se vilka som bokningar som avbokats för t.ex. eventuell fakturering.
  • Ta bort - tar bort bokningen från databasen. Till skillnad från "Avboka" som bara markerar bokningen som avbokad.
  • Skriv ut - skriver ut bokningen.
  • Stäng - stänger dialogrutan.

Enbart användare med skrivrättighet på sidan har rätt att ta bort bokningar

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?