help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Flerval i Bokning

Flervalsfältet fungerar precis som en envalsfältet med skillnaden att flera alternativ kan väljas som svar samtidigt. Alternativen presenteras antingen i en lista eller som kryssrutor (där det är möjligt att tillåta att deltagaren själv får ange ett valfritt alternativ).

För att lägga till ett fält (en fråga), klicka på länken Lägg till fält. Välj den fälttyp du vill lägga till. Du får olika inställningar beroende på vilken fälttyp du väljer.

Fliken Allmänt - Fälttyp Flerval

Välj fälttyp: Flerval i listan.

Flerval

Välj Fälttyp: Flerval.

Lägg till alternativ

För att lägga till alternativ klickar du på länken Lägg till alternativ. Fyll i ett alternativ i rutan och avsluta genom att klicka på bocken i högerkanten.

För att ta bort ett alternativ, markera det och klicka på krysset. För att ändra ordningen på alternativen så drag droppar du alternativen till rätt plats.

Sortera alfabetiskt

Klicka på Sortera alfabetiskt för att sortera listan med alternativ.

  • Om listan är osorterad initialt så är listan fortsättningsvis osorterad
  • När du lägger in ett alternativ i listan så hamnar alternativet sist i listan. Listan är fortsättningsvis osorterad
  • När du klickar på "Sortera alfabetiskt" så sorteras listan
  • När du drag-droppar runt item i listan så blir listan osorterad och du får klicka på "Sortera alfabetiskt" för att sortera listan.

Importera alternativ från fil

Klicka på länken Importera alternativ från fil om du vill importera flera alternativ från en textfil. Ett alternativ per rad. Skapar du filen i Anteckningar på Windows måste den sparas med kodning UTF-8.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?