help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Kommentar i Bokning

En kommentar använder du för att infoga information i formuläret för att beskriva något eller ge extra information till någon fråga. Det går exempelvis att använda kommentarer för att skapa underrubriker.

Kommentarer

Välj Fälttyp: Kommentar.

Namn

Namn på kommentaren. Skrivs ut med formatmallen som ställs in för etikett.

Meddelande

Här kan du lägga till ett meddelande. Skrivs ut med formatmallen som ställs in för texter.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?