help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

E-postmottagare i Bokning

Exempel e-postmottagare

E-postmottagare används när svaret på frågan ska skickas till olika mottagare när det gäller exempelvis olika områden. Om en besökare anmäler sitt intresse för en viss avdelning (IT) i företaget så ska svaret gå till IT-avdelningen.

Denna fråga kan inte ersätta mottagaren av hela formuläret, den måste alltid anges.

Välj Fälttyp: E-postmottagare.

E-postmottagare

Lägg till de mottagare som ska få ett mail genom att klicka på länken Lägg till mottagare.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?