help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till delfråga - E-postformulär

Här kan du lägga till en delfråga i skriptfrågan.

Delfråga i Skript

Fält

  • Namn - Namn på delfrågan
  • Beskrivning - Här fyller du i om det behövs en beskrivning till delfrågan.
  • Gör fältet obligatoriskt - Bocka i denna om delfrågan ska vara obligatorisk.
  • Kategori - Kan vara text, hidden eller password

Felmeddelande vid validering

Använd eget felmeddelande

Bockar du i denna ruta så visas ett textfält där du kan fylla i ett felmeddelande.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?