help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till färg - Behörighet

Här kan du styra hur en färg får användas. Du kan sätta behörigheten på roller och/eller moduler.

Behörighet, lägg till färg

Roller

Här kan du välja alternativen:

  • Kan användas av alla roller- Färgerna finns tillgängliga för alla.
  • Kan endast användas av följande roller - Då visas de roller som finns uppsatta på webbplatsen som en lista. Välj de roller du vill ska få behörighet till färgen.
Roller

Moduler

Här kan du välja alternativen:

  • Kan användas av alla moduler- Färgerna finns tillgängliga i alla moduler.
  • Kan endast användas i följande moduler - En lista med alla moduler visas. Välj de moduler du vill ska få behörighet till färgen.
  • Kan inte användas i följande moduler - En lista med alla moduler visas. Välj de moduler du INTE vill ska få behörighet till färgen.
Moduler

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera färger".

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?