help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen SharePoint

Under panelen SharePoint fyller du i uppgifter för att nå din SharePoint-server. På så sätt kan du använda resurserna på SharePoint-servern på webbplatsen i Sitevision.

Integrationen gör att redaktörer kan skapa länkar till dokument lagrade i SharePoint och presentera listor av filer för besökare. Listorna kan antingen hämtas genom att du pekar ut en mapp, eller genom en sökfråga mot SharePoint.

 

Integrationen mot SharePoint och Office 365 består av tre delar;

SharePoint

Sharepoint

Serveradress

Här fyller du i adressen till er SharePoint Server.

Office Web Apps är installerat på servern

Denna bockar du i om du har SharePoint Online (Office 365) eller har SharePoint Server och har installerat Office Web Apps.

Document Id Service är aktiverat på servern

Om du har aktiverat Document Id Service på din SharePoint Server så bockar du i denna ruta. SiteVision har då möjlighet att använda permanenta länkar dvs automatisk omdirigering vid flytt av dokument.

Inloggning

Här väljer du om ni ska använda OAuth2 eller formulärsinloggning. Fördelen med OAuth2 är att användarna blir automatiskt inloggade efter första gången. Sitevision rekommenderar OAuth2-metoden. Om SharePoint är konfigurerad för ADFS måste OAuth2 användas.

OAuth 2.0 Authorization endpoint

Förifylld adress till Azure (Microsoft katalogtjänst). Denna gäller om du har SharePoint Online. Men om du har en egen installation så behöver du fylla i adressen till OAuth ingången i katalogtjänsten.

OAuth 2.0 Token endpoint

Förifylld adress till Azure (Microsoft katalogtjänst). Denna gäller om du har SharePoint Online. Men om du har en egen installation så behöver du fylla i adressen till OAuth ingången i katalogtjänsten.

Client Id

Du måste registrera app i Azure AD för att få fram ditt Client Id. Det är värdet under punkt fem som ska anges i detta fält.

Client key

Du måste registrera app i Azure AD för att få fram din Client key. Det är värdet under punkt sju som ska anges i detta fält.

Inloggningsformulär

Denna bockar du i om du ska använda inloggningsformulär. Följande formulärsinloggning stödjs: Basic, Digest, NTLM, SPNEGO (med Kerberos) och Kerberos.

Formulär

Använd domän

Om du väljer formulärsinloggning så kan vi inte spara inloggningsuppfiterna så användarna får logga in för varje session. På webbplatsinställningar går det att ställa in domän (frivilligt), så slipper användarna ange domän varje gång de loggar in.

Om du använder OAuth2 så krävs Windows Server 2012 R2 ADFS eller senare (gäller för installationer on-prem). Det är även ok med Azure AD för de som använder SharePoint Online

Tredjepartsleverantör

Denna funktion kräver att du har någon av följande versioner av SharePoint:

  • SharePoint Server 2013
  • SharePoint Server 2016
  • SharePoint Online.

Webbplatser

Här får du konfigurera dina webbplatser genom att klicka på länken "Lägg till webbplats"

De webbplatser du har lagt till visas i en lista.

Denna funktion kräver att du har licens för SharePoint.

Om du SharePoint Server 2013 så finns här ett tips om hur du kan effektivisera kommunikation mellan SiteVision och SharePoint:

https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn762092(v=office.15).aspx

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?