help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Panelen Captcha

Här kan du göra inställningar för Captcha. Du kommer åt inställningarna för webbplatsen från samtliga sidor i strukturen, under förutsättning att du har rätt behörighet.

Sitevision använder två olika typer av captcha. Dels har vi tredjepartstjänsten reCaptcha samt från Sitevision 2022.05.1 även Friendly Captcha Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessa används för att skydda din webbplats från spam och missbruk av olika slag. Följande moduler använder Captcha:

Captcha innebär att besökaren oftast genom ett klick kan bevisa att den är en människa och inte ett automatiskt datorprogram, till exempel i samband med att besökaren fyller i ett formulär. Uppstår några frågetecken gällande verifieringen av personen får besökaren utföra ett enkelt test, där de får fylla i förvrängda eller överlappade teckenkombinationer. Dock räcker det oftast med ett enkelt klick i kryssrutan.

När Captcha har aktiverats är den alltid obligatorisk.

reCaptcha
Friendly Captcha

reCaptcha - Så här gör du:

För att aktivera tjänsten måste webbplatsen registreras hos Google: https://www.google.com/recaptcha/admin#createsite Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När webbplatsen är registrerad hos Google aktiverar du Captcha i Sitevision genom att ange den publika och privata nyckeln som du får tillgång till vid registeringen.

Captcha

Aktivera Captcha

Kryssa först i rutan Aktivera captcha för att aktivera spamskyddet Captcha.

Publik nyckel/Privat nyckel

Fyll in dina nycklar. Var noga med versaler och gemener om du väljer att skriva in nycklarna istället för att kopiera/klistra in.

OBS! Vi hanterar nycklar enligt reCapatcha v2.

Tema

Här kan du välja ett ljust eller mörkt tema för hur reCaptcha ska visas, beroende på vad som passar bäst på din webbplats.

Friendly Captcha - Så här gör du:

Aktivera Friendly Captcha

Kryssa i rutan Aktivera captcha för att aktivera spamskyddet Friendly Captcha.

För att aktivera tjänsten måste webbplatsen registreras hos Friendly Captcha och det gör du här: https://friendlycaptcha.com/signup/

Använd ett GDPR-säkert pussel

Att använda ett GDPR-säkert pussel kräver en betalversion av Friendly Captcha.

Friendly Captcha webbplats-id 

Ange det webbplats-id som du fått tillgång till vid registreringen.

Friendly Captcha API-nyckel

Ange den API-nyckel som du fått tillgång till vid registreringen.

Tema

Här väljer du ifall du vill ha ett ljust eller mörkt tema.

Start-attribut

Det går nu att ställa in om Friendly Captcha ska starta direkt när en besökare kommer till en sida med ett formulär eller när användaren gör ett klick. Det finns olika inställningar:

  • Auto - Startar så fort besökaren kommer till sidan.
  • Focus - Startat när formuläret är i fokus. Detta är standardinställningen.
  • None - Krävs att besökaren aktiverar det manuellt
Friendly captcha inställningar

Denna funktion kräver att du har behörigheten "Hantera webbplatsinställningar"

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?