help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

1.1 An image/applet/map/object element should have some descriptive text: an alt or longdesc attribute.

Översättning

Se till att tillhandahålla ett textalternativ för varje element som inte är text. Detta innefattar:

  • Bilder
  • Grafiska representationer av text (inklusive symboler)
  • Klickbara bilder (imagemap)
  • Animeringar (exempelvis animerade GIF:ar)
  • Scriptprogram (applets) och andra program
  • Ljudfiler, ljudspår till video- och filmklipp, och video- och filmklipp.

Innebär

Detta innebär exempelvis att du använder alternativtext (alt-text) för bilder, imagemap, multimedia. Exempelvis för en bild:

Bildtext

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?