help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Tillgänglighetskontroll

Här kan du få reda på lite mer vad riktlinjen (WCAG checkpoint) innebär. Klicka på den feltyp som du fått meddelande om för att läsa mer om den.

Tillgänglighetsfel

Sorterade efter WCAG Checkpoint:

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?