help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till begränsning

Här lägger du till villkor för att begränsa möjlighet att spara inloggning baserat på kriterier.

Lägg till begränsning
  • Kriterie: Välj IP-adressområde eller Användare eller grupp i dropplistan.
  • Typ: Använd Allow för att ge tillåtelse och Deny för att neka automatisk inloggning om kriteriet uppfylls.
  • Flagga: Välj Sufficient eller Required. Sufficient innebär tillräckligt kriterie för att spara inloggning. Required kräver att kriteriet uppfylls. Ett kriterie som är märkt med Required kombineras med ett annat kriterie som är Sufficient.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?