help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bilder på sidan

När du laddar upp en bild till Bilder på sidan så hamnar inte denna bild i det gemensamma bildarkivet. Dessa bilder ligger enbart på den webbsidan och kan bara nås därifrån.

Bilder på sidan

Slänger du sidan slänger du således också bilderna som är kopplade till den sidan. Kopierar du sidan kommer inte bilderna med eftersom de är kopplade enbart till originalsidan.

Bilder på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) eller via olika typer av bildmoduler. Du kan också se vilka bilder som är kopplade till en sida genom att välja Egenskaper på sida -> Allmänt ->Bilder.

Länka bild

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?