help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Bildarkiv eller Bilder på sidan?

Bilder på sidan vs Bildarkiv

Bildarkiv

  • Gemensamt för alla (kan dock behörighetsstyras).
  • För att ta bort en bild får du gå in i bildarkivet och ta bort (kolla så att ingen annan användare har hunnit använda bilden eller länkat till den).
  • Bildarkivet når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild), via bildmoduler eller via menyn vid Navigatorn.

Exempel på användning

Bygg upp en motsvarande mappstruktur som i navigatorn och så laddar redaktörerna upp bilderna i mappar som motsvarar menyval. På detta sätt vet ungefär alla redaktörer vart de ska leta efter filerna.

Bilder på sidan

  • Bilden är kopplad till en specifik webbsida och kan bara användas av de som har behörighet på sidan.
  • Slänger du sidan slänger du således också bilderna.
  • Bilder på sidan når du exempelvis genom länkdialogen (när du länkar till bild) eller via bildmoduler.
  • Kopierar du sidan kommer tyvärr inte bilderna med eftersom de är kopplade enbart till originalsidan.

Exempel på användning

Kunder har bilder som de inte vill att alla ska nå eller de köper in bilder från bildbyråer med speciella användningsvillkor. Ligger de på Bilder på sidan så är det mindre risk för att de sprids.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?