Logga

Egenskaper på filarkiv/bildarkiv

Om du väljer Egenskaper på ett fil eller bildarkiv så ser du följande inställningar:

Egenskaper på fil och bildarkiv

Allmänt

Information

Under panelen allmänt visas allmän information om arkivet.

Allmänt på egenskaper för arkiv

Metadata

Läs mer om panelen metadata.

Säkerhet

Läs mer om panelen behörigheter.

Funktioner

Läs mer om panelen sök

Denna sida publicerades: 2020-05-13

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39