help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Utseende

Under Utseende kan du ställa in utseende både för formuläret och för sökresultatet (listutseende).

Skärmdump på fliken Utseende

Formatmallar

Etiketter

Här kan du välja vilken formatmall som ska användas för etiketter (Förnamn, Efternamn, osv).

Texter

Här kan du välja vilken formatmall som ska användas för texter som Personsök skriver ut.

Inmatning

Här kan du välja vilken formatmallar som ska användas för inmatningsfältet.

Felmeddelanden

Här kan du välja vilken formatmallar som ska användas för felmeddelanden. 

Listrubrik
Här kan du välja vilken formatmall som ska användas för listrubriken.

Lista
Här kan du välja vilken formatmall som resten av listan ska använda.

Färger

Bakgrund listhuvud

Här kan du välja vilken bakgrundsfärg som listhuvudet ska ha.

Bakgrund lista

Här kan du välja vilken bakgrundsfärg som resten av listan ska ha.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?