help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

4.2 Title shall be specified for each abbreviation/ acronym in a document where it first occurs in the document.

Översättning

Ange alltid vad en förkortning innebär när den först förekommer.

Innebär

Använd "title"-attributet i  HTML och ABBR och ACRONYM-elementen. Att ange expansion i meddelandekroppen förbättrar också dokumentets tillgänglighet.


Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?