help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

7.2 Avoid causing content to blink.

Blink element is not part of HTML.

Översättning

Undvik funktioner som får innehåll att blinka

Innebär

Undvik funktioner som exempelvis förändrar presentationen regelbundet, till exempel genom att stänga av och slå på den.

Det  finns inga blinkande funktioner i SiteVision.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?