help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

12.1 Use title to identify frames.

Ge varje ram ("frame") en egen titel för att underlätta navigation mellan dem.

I SiteVision använder vi inte ramar.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?