help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

9.5 Keyboard shortcuts should be used properly.  

Översättning

Använd snabbvalstangenter på ett riktigt sätt.

Innebär

Använd snabbvalstangenter för viktiga länkar, formulärknappar, och grupper av styrelement i formulär. Varje snabbval ska ha en unik siffra/bokstav.
I HTML, exempelvis, ange snabbvalstangenter med hjälp av "accesskey"-attributet.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?