Logga

9.5 Keyboard shortcuts should be used properly.  

Översättning

Använd snabbvalstangenter på ett riktigt sätt.

Innebär

Använd snabbvalstangenter för viktiga länkar, formulärknappar, och grupper av styrelement i formulär. Varje snabbval ska ha en unik siffra/bokstav.
I HTML, exempelvis, ange snabbvalstangenter med hjälp av "accesskey"-attributet.

Denna sida publicerades: 2018-07-13

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39