Logga

12.4 Do associate controls explicitly with their labels.

Explicit label association is prefered to implicit. Match input's id attribute with label's for attribute.

Do associate controls explicitly with their labels. Specify an id attribute for input and match it with label's for attribute.

Översättning

Se till att styrelement i formulär är explicit kopplade till etiketterna.

Innebär

I HTML, använd LABEL och dess "for"-attribut.

Denna sida publicerades: 2016-05-10

Hitta till oss!

SiteVision AB (huvudkontor)
Drottninggatan 18A
702 10 Örebro

Info: 019-17 30 30
Support: 019-17 30 39