help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

2.2 Differences between body's background and foreground color are to small, this may cause acceszibility problems.

Översättning

Se till att kombinationer av förgrunds- och bakgrundsfärger ger tillräckligt hög kontrast när de visas på en monokrom bildskärm, eller ses av en användare som har problem med färgseendet.

Innebär

Detta innebär att du måste kontrollera att kontrasten är tillräckligt bra.

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?