help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

All page content should be contained by landmarks

Översättning & innebörd:

Säkerställ att allt sidinnehåll är avgränsat av landmärken.

Gå till första mallen och kontrollera att alla layouter/gridrader har en elementroll

Exempel elementtyper

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?