help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Arkivera färger

Om du har en färg som inte längre använder så kan du välja att arkivera den.

Gå in i webbplatsinställningar och klicka på färger. Markera den färg du vill arkivera och dubbelklicka.

Bild på färgväljaren

Längst ner klickar du på "Användning" och väljer "Arkivera". Arkiverade färger är inte tillgängliga i listan för att välja färg.

Bild på arkivering av färg

När du klickar på Arkivera får du upp en dialogruta för att säkerställa att du verkligen vill arkivera punktlistan.

Dialogruta för arkivering av färg

Arkiverade färger är inte längre tillgängliga att välja. De kommer dock att fortsatta att visas där de redan används.

Om du arkiverat en färg så kommer den flytta från dina färger till "Arkiverade färger". Du kan när som helst återställa din färg igen genom att klicka på "Återställ". Detta gör du genom att klicka på den pil som ligger längst till höger på samma rad som färgen.

Bild på återställ arkiverad färg

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?