help.sitevision.se hänvisar alltid till senaste versionen av Sitevision

Lägg till kategori - Allmänt

Lägg till kategori

Information

Namn

Fyll i namnet på kategorin. Exempelvis bilar, konferensrum, utrustning.

Beskrivning

Här fyller du i en beskrivning av kategorin om det behövs.

E-post

Skicka notifieringar till följande adresser

Här kan du välja att skicka notifieringar med e-post till de som berörs av bokningen. Klicka på länken Lägg till adress för att lägga till nya e-postadresser.

Resurser kopplade till denna kategori

Här visas de resurser som är kopplade till kategorin.

Resurser kopplade till kategori

Denna sida publicerades:

Hjälpte informationen dig?